Succesiunea – află care sunt actele necesare, ce înseamnă și cine sunt moștenitorii legali

Succesiunea – află care sunt actele necesare, ce înseamnă și cine sunt moștenitorii legali

succesiunea

Orice deces aduce suferință și dezorientare în ceea ce înainte ți se părea atât de simplu și clar de realizat. În astfel de situații, cel mai bun lucru pe care trebuie să îl faci este să te mobilizezi. Una dintre procedurile la care va fi nevoie să participi cât se poate de curând după deces este succesiunea.

Dar ce înseamnă succesiunea și în ce constă? Despre asta vom vorbi în articolul de astăzi.

În primul rând voi veni cu definiția succesiunii: este o procedură legală ce constă în modul prin care se poate face transferul bunurilor unei persoane, ce nu mai este în viață, către una sau mai multe persoane ce au acest drept. Această procedură are loc prin respectarea Codului Civil.

Pe lângă drepturile de moștenitor în posesia cărora urmează să intri, vor urma și niște obligații. În urma decesului, moștenitorii vor primi atât bunurile cât și datoriile defunctului.

cand-se-pierde-dreptul-la-mostenire

Urmează să vorbim pe scurt despre:

 • Tipuri de moștenire
 • Care sunt condițiile pe care trebuie să le îndeplinești pentru a putea să moștenești?
 • Cine sunt moștenitorii legali?
 • Procedura de succesiune- circumstanțele în care se poate deschide
 • Acte necesare pentru procedura de succesiune
 • Care sunt etapele unei succesiuni?
 • Când se suspendă succesiunea?
 • Când pierzi dreptul de moștenire?
 • Se poate face succesiunea fără toți moștenitorii?
 • Cât vor moșteni copiii după moartea părintelui?
 • Care este taxa de succesiune?

 

Sperăm ca informațiile oferite să te pregătească măcar moral pentru procedura pe care urmează să o faci.

Să începem cu primul subiect pe care îl vom aborda.

Tipuri de moștenire pentru succesiune

Patrimoniu- drepturi și obligații ce pot fi evaluate în bani.

Patrimoniul persoanei decedate se va transmite prin moștenire legală, în cazul în care acesta nu a întocmit în prealabil un testament.

În cazul în care răposatul avea în posesie atât un teren sau o casă, dar și un credit bancar, moștenitorii vor intra în posesia casei, dar și a creditului.

Care sunt condițiile pe care trebuie să le îndeplinești pentru a putea să moștenești?

Persoana poate moșteni în cazul în care:

 1. Are capacitatea de a primi liberalități;
 2. Are vocație succesorială;
 3. Nu este nedemn.

O persoană poate să fie nedemnă din mai multe motive printre care se enumeră: condamnarea penală cu scopul de a ucide persoana ce urma să lase moștenirea sau intenția de a ucide un alt succesor.

Un alt motiv pentru care o persoană poate să fie nedemnă este: cazul în care persoana a săvârșit violență fizică, dar și psihică împotriva răposatului care au dus la moartea acestuia.

Persoanele care au falsificat, deteriorat sau ascuns testamentul vor fi scutite de succesiune. Cei ce prin șantaj sau violență nu au permis răposatului să modifice testamentul, de asemenea vor fi scutiți de succesiune.

 1. Nu este dezmoștenit.

Cine sunt moștenitorii legali?

Cu siguranță una din întrebările ce intervin este: Cum se impart bunurile defunctului?

Răspunsul ar fi cu mult mai simplu dacă ar exista un testament. În lipsa acestuia, se ține cont de clasa de moștenitori.

 • clasa întâi – descendenți (copiii)
 • clasa a doua – ascendenți și colaterali privilegiați (părinții, frații, surorile, sau copiii acestora). Ascendenții privilegiați sunt părinţii (tatăl şi mama) defunctului, din căsătorie, din afara căsătoriei şi din adopţie. Colateralii privilegiați sunt frații și surorile defunctului și descendenții acestora, până la al patrulea grad.
 • clasa a treia – ascendenți ordinari (rudele în linie dreaptă ascendentă ale defunctului, cu excepţia părinţilor acestuia).
 • clasa a patra – colaterali ordinari (rudele colaterale ale defunctului, până la gradul al patrulea inclusiv, cu excepţia colateralilor privilegiaţi).

succesiunea-dupa-decesul-unui-parinte

Patrimoniul se împarte egal între rudele din aceeași clasă.

În cazul în care soții nu au avut copii, iar părinții nu mai sunt în viață, averea îi revine soțului supraviețuitor. Dar doar în cazul în care acest lucru a fost specificat într-un testament.

Dacă defunctul nu mai are alte rude ce ar putea moșteni averea, atunci bunurile sunt trecute în proprietatea statului.

Succesiunea – circumstanțele în care se poate deschide

Procedura de succesiune se poate deschide direct după deces de către moștenitori. Cu cât se așteaptă mai mult, cu atât taxele de deschidere vor crește.

Conform art.69 din Legea nr. 36/1995 a notarilor publici şi a activităţii notariale (republicată în Monitorul oficial nr. 732/2011): “procedura succesorală notarială se deschide la cererea oricărei persoane interesate, precum şi a secretarului consiliului local al localităţii în raza căreia se aflau bunurile defunctului la data deschiderii moştenirii”.

Legea acordă un an moștenitorilor pentru a decide dacă vor să păstreze moștenirea sau nu.  Procedura de succesiune poate fi concepută doar la un notar din localitatea defunctului.

Acte necesare pentru procedura de succesiune

Vei avea de următoarea listă de acte în cazul în care ești interesat să deschizi o succesiune:

 • Certificatul de deces
 • Actele de identitate ale tuturor moștenitorilor
 • Certificatele de naștere și de căsătorie ale moștenitorilor
 • Hotărârile judecătorești sau certificatele de divorț ale moștenitorilor, dacă este cazul
 • Certificatul de naștere și de căsătorie al soțului în viață/certificatul de deces al soțului
 • Adeverința de schimbare a numelui pe cale administrativă, dacă este cazul
 • Declarațiile de opțiune succesorală
 • Testamentul, în cazul în care a fost întocmit unul
 • Procura în formă autentică a persoanelor împuternicite să îi reprezinte pe moștenitori, dacă aceștia nu pot fi prezenți.

acte-necesare-succesiune

Care sunt etapele unei succesiuni?

Succesiunea este alcătuită din 3 etape:

 1. Deschiderea succesiunii: data deschiderii coincide cu data decesului.
 2. Transmisiunea succesorială: nimeni nu este obligat să accepte o moștenire, este la latitudinea fiecăruia dacă acceptă sau nu.
 3. Partajul succesorial, ce poate fi făcut printr-o simplă înțelegere între moștenitori sau printr-o hotărâre judecătorească ân cazul în care părțile nu se pot înțelege.

Când se suspendă succesiunea?

Potrivit  art. 78 din Legea notarilor Legea 36 din 1995 actualizată, procedura succesorală se suspendă în următoarele cazuri:

 1. au trecut 6 luni de la deschiderea succesiunii şi, deşi au fost legal citaţi, succesibilii nu s-au prezentat ori au abandonat procedura succesorală, fără a cere eliberarea certificatului de moştenitor şi există dovada că cel puţin unul dintre ei a acceptat moştenirea;
 2. succesibilii îşi contestă unii altora calitatea sau nu se înţeleg cu privire la compunerea masei succesorale şi la întinderea drepturilor care li se cuvin;
 3. moştenitorii sau alte persoane interesate prezintă dovada că s-au adresat instanţei de judecată pentru stabilirea drepturilor lor.

Când pierzi dreptul de moștenire?

Dreptul de a accepta succesiunea se prescrie printr-un termen de 6 luni socotit de la deschiderea succesiunii.

În cazul când moştenitorul a fost împiedicat de a se folosi de dreptul său, din motive de forţă majoră, instanţa judecătorească, la cererea moştenitorului, poate prelungi termenul cu cel mult 6 luni de la data când a luat sfârşit împiedicarea”

(art 700, Cod Civil).

 

Dacă o persoană nu acceptă moștenirea în termen de 6 luni, atunci aceasta își va pierde dreptul de a moșteni.

Se poate face succesiunea fără toți moștenitorii?

Dacă timp de un an moștenitorii nu au răspuns dacă acceptă sau nu moștenirea, atunci aceasta revine membrilor ce au acceptat, iar procesul poate avea loc fără prezența acestora.

Cât vor moșteni copiii după moartea părintelui?

Moștenirea se va împărți egal la toți copiii, dar în cazul în care există și un soț supraviețuitor, atunci copiii vor primi ¾ din moștenire.

Ce taxe de succesiune există?

Una din întrebările care vor interveni în cadrul acestui proces va fi cea legată de aflarea unui preț pentru succesiune.

Nu există o sumă stabilă pentru toate cazurile, dar acestea diferă în funcție de prețurile practicate de notar, sau de valoarea bunurilor moștenite.

Tariful minim legal stabilit pe taxa de succesiune este de 500 lei+ tva, iar eliberarea certificatului de moștenitor este 300 lei+tva, dar și acestea variază de la un birou notarial la altul.

În concluzie, acest proces complex trebuie analizat împreună cu toți moștenitorii legali în prezența notarului, care va întocmi actele necesare și îți va oferi sfaturi utile ce îți vor economisi timpul. În cazul în care moștenitorii se înțeleg pe cale amiabilă, procesul va fi mai simplu și va lua sfârșit mai repede.

taxe-succesiune-si-pret

Împărțirea averii nu este cel mai plăcut lucru în cazul decesului persoanei dragi, în acel moment totul își pierde valoarea și îți dai seama că singurul lucru pe care ți-l dorești este să o mai vezi măcar o dată, să mai stai la povești sau să îi asculți sfaturile de viață pentru că sigur ai fi avut ce să înveți de la ea.

Sperăm că această informație ți-a fost utilă și că acum știi care sunt pașii pe care va trebui să-i urmezi pentru a realiza succesiunea.

Semnatura Leonte Adrian

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

La orice oră și de câte ori este nevoie!

X
Porneste conversatia
1
Buna! Vă stăm la dispoziție 24/24 ore, 7/7 zile pentru a vă informa și ajuta în cele mai dificile momente.